torsdag 4. november 2010

Portrett Painting of my Bestfriend


Portrett painting of my bestfriend when she was about 2 years old.

Tool: Watercolor
55x75 cm
Art ⓒ мε

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar